Houtskeletbouw

Duurzaam bouwen

Houtskeletbouw is een manier van bouwen die vele voordelen kent. Veel werk wordt op de werkplaats gedaan. De compartimenten vormen als het ware een puzzel die op de bouw in elkaar wordt gezet. Een huis kan dan bijvoorbeeld in een dag worden geplaatst.

Het principe van houtskeletbouw (HSB) is zo oud als de weg naar Rome. De oudste woning in Nederland is een houtskeletbouwwoning. Het bouwen met hout biedt vele voordelen. Door de goede eigenschappen van hout bieden deze woningen een behaaglijk en gezond woonklimaat. Ook voor een duurzame wereld is het gebruik hout aan te bevelen. Hout is een onuitputtelijke bron en klimaatneutraal. Hiermee wordt bedoeld dat hout niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Zelfs bij verbranding komt er niet meer CO2 (broeikasgas) vrij als de boom tijdens zijn levensduur uit de atmosfeer opneemt. Houtskeletbouw is een manier van bouwen die vele voordelen kent. Veel werk wordt op de werkplaats gedaan. De compartimenten vormen als het ware een puzzel die op de bouw in elkaar wordt gezet. Een huis kan dan bijvoorbeeld in een dag worden geplaatst. Na de opbouw vindt de afwerking plaats.